Door recessie minder nieuwe woningen in Noordenveld

NOORDENVELD – De stuurgroep van de Regio Groningen-Assen heeft besloten de regionale woningbouwopgave te beperken. De aanleiding is de economische en financiële crisis en de huidige slecht functionerende woningmarkt. Het gevolg is dat de woningbouw-opgave voor Leek en Noordenveld met circa 60% (van totaal 6450 woningen) wordt geschrapt.

De gemeenten Leek en Noordenveld hebben samen met de provincies en Dienst Landelijk Gebied een intergemeentelijke structuurvisie (IGS Leek-Roden) in 2009 vastgesteld. Tot en met 2008 is door de beide gemeenten fors geïnvesteerd. Leek en Noordenveld worden nu gecompenseerd. Van de bijdrage van de regio en de provincies van in totaal € 11 miljoen is € 5,5 miljoen bestemd voor de gemeente Noordenveld.

De locaties De Lange Streeken en de Oude Velddijk in Peize, het Oosterveld en de Brinkhofweide in Norg passen binnen het teruggeschroefde aantal woningen. Dit geldt ook voor de wijk Roderveld en de locatie van de Ronerborg in Roden en de Veldkampen in Een. Wel wordt de programmering van de locatie Oosterveld kritisch tegen het licht gehouden. Voor Roden-zuid betekent dit scenario, dat slechts een kleinschalige woningbouwontwikkeling mogelijk is.

Als gevolg van de nieuwe regionale woningbouwprogrammering wordt ook een aantal projecten tot 2030 niet uitgevoerd. Het gaat hier om de transformatie van het oudste gedeelte van het Bitseveld naar woningbouwlocatie; de beoogde uitbreidingen bij Peize (Achteromweg) Nieuw-Roden en ook die van Nietap worden niet opgepakt. Het meest in het oog springende onderdeel waarvoor beide gemeenten geen geld hebben in de komende jaren, is de realisatie van de rondweg om Leek en Roden. Deze wordt vervangen door maatregelen zoals het aanpassen van de bestaande infrastructuur en een versterkte inzet op openbaar vervoer.

 

 

Artikel geplaatst door Albert-Jan Garama op 24-02-12 14:44.


Reageren via de website is niet meer mogelijk. Meediscussiëren wel! Ga daarvoor naar onze Twitter- of Facebookpagina!

Actueel nieuws

Blijf overal op de hoogte Volg Roder Journaal via:
Advertentie
advertentie
advertentie